lapisomot12

Priča Želimira Periša Kako se na gumnu vrši žito dobitnik je međunarodnog natječaja Lapis Histriae 2012. U nastavku su preneseni obrazloženje žirija i priča:

“Priča Želimira Periša Kako se na gumnu vrši žito groteskni je odgovor na natječajno pitanje koje je kao tema postavljeno ove godine: Sveci ili smutljivci? U furioznom nizu primjera „zagonetnih“ pogibanja mještana (ponajviše mještanki) jednog sela u dalmatinskom zaleđu, izlaže se satiri lokalna tradicija utjecanja božjoj pravdi kao paravanu za brutalna ubojstva motivirana pukom žudnjom za osvetom, ljubomorom i zavišću. Odabirom jednog učenika za pripovjedača te smještajući radnju u neodređenu, daleku prošlost, u vrijeme cara i njegovih žandara, autor se poigrava s cijelim nizom pripovjednih postupaka, s dijalektalnim i dječjim, odnosno školskim govorom i, dakako, s prozirnim maskama karnevala svijeta odraslih, ogrezlog u krvi i mržnji. Riječ je o priči izuzetne snage, poetičke zaokruženosti i satiričke obuhvatnosti, koja nasmijava čitatelja i istovremeno ga potiče na nova i nova čitanja, proširujući njegove uvide u prizemne motive sakralizacije društvene nepravde.”

PDF: Kako se na gumnu vrši žito

Želimir Periš: Kako se na gumnu vrši žito