tihana

Rođena 1985. u Zadru. Studira komunikologiju na Sveučilištu u Zadru.

Piše poeziju, prozu i kritiku koje je i objavljivala u književnim časopisima Riječi, Zarez, RE, Split Mind te elektronskim časopisima Balkanski književni glasnik i Libartes.
Poezija joj je uvrštena u zbornike Rukopisi 33 i Bundolo offline 2.

Tihana Gambiraža